AKO kompostovať

Kompostovanie je pravdepodobne najstaršia recyklačná technológia. Popísalo sa o ňom už množstvo článkov, letákov, brožúr, ba dokonca aj kníh. Dnes pri kompostovaní na rozdiel od minulosti, kedy sme pri ňom využívali viac-menej intuíciu a skúsenosti našich predkov, môžeme využiť aj najmodernejšie vedecké poznatky a technológie. Kompostovanie sa tak stalo najflexibilnejšou technológiou nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Dá sa využívať v rôznych obmenách napr. na súkromných a školských záhradách, sídliskách, obciach, poľnohospodárskych podnikoch, ale aj v interiéroch – bytoch, školách, v stravovacích zariadeniach...

Kompostovať môže každý. Nájdite aj vy svoje možností, ako a kde kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Ak potrebujete pomôcť, obráťte sa na nás.