Výber technológie a techniky

Existujú rozličné technológie. Tie sú schopné spracovať rôzne druhy a množstvá biologických odpadov na rôzne veľkom priestore, s rôzne veľkým personálnym obsadením, za rôzne dlhý čas a s rôznymi prevádzkovými nákladmi. Každá z používaných technológií má nejaké výhody, ale aj nevýhody.

Dôležité je zohľadniť legislatívne podmienky spracovania jednotlivých druhov odpadov (napr. kuchynské a reštauračné biologické odpady si vyžadujú hygienizáciu...). Preto je potrebné vždy zvážiť konkrétne podmienky a k tomu „doladiť“ technológiu.

Prehľad používaných technológií nájdete v časti „Spôsoby kompostovania/technológie“.

Pri výbere techniky by sme mali v prvom rade dosiahnuť súlad s navrhnutou technológiou. Je potrebné zohľadniť okrem cenovej dostupnosti aj technické parametre jednotlivých strojov (napr. aké materiály dokáže vybraný stroj spracovať, aké množstvo materiálu spracuje za nejakú časovú jednotku, výkon, napájanie / pohon, maximálnu hrúbku spracovaného materiálu, parametre výstupu, mobilitu stroja...). Inak sa môže stať, že síce budete mať pekný stroj, ale nedokážete s ním spracovať dostupné suroviny v požadovanom množstve a kvalite.

Prehľad používaných strojov na kompostovanie nájdete v časti „Technika na kompostovanie“.

Pri výbere kompostovacej technológie a techniky na kompostovanie „nenaleťte“ hneď prvému predajcovi. Buďte trpezlivý a konzultujte vaše predstavy s nezávislými odborníkmi, aby sa vám nestalo to, že kúpite niečo, čo nepotrebujete – na Slovensku je to až príliš častý jav.

Pri výbere techniky nezabudnite...

1. Zistiť, aké materiály potrebujete so strojom spracovávať (druhy, veľkosť, množstvo...).

2. Urobiť dôsledný prieskum nášho aj zahraničného trhu.

3. Kontaktovať, čo najväčší počet potenciálnych dodávateľov.

4. Získať od nich aktuálnu ponuku s podrobným technickým popisom a cenník.

5. Prepočítať si cenu do slovenskej meny, poprípade prirátať DPH, dopravu.

6. Opýtať sa na spôsob dopravy (kto ju platí), spôsob akým sa celý obchod prevedie, ale aj na slovenskú certifikáciu produktu.

7. Zistiť, akým spôsobom bude prebiehať potrebný záručný a pozáručný servis (či sa v SR nachádzajú servisné strediská), kto vykoná zaškolenie obsluhy (čo z toho je v cene)...

8. Nechať si stroje predviesť s materiálmi, ktoré potrebujete VY spracovávať.

9. Od dodávateľa získať kontakty na predchádzajúcich kupcov ich strojov a zariadení a overte si u nich, ako sú s nimi spokojní (doterajšie skúsenosti). Kontaktovať môžete aj nás, radi vám poradíme...

10. Zhodnotiť klady a zápory vybraného typu stroja s ostatnými ponukami.

11. Neprebrať stroj bez toho, aby ste nemali k dispozícii kompletnú technickú dokumentáciu a stroj nebol pred vami vyskúšaný.

Zoznam výrobcov a predajcov potrieb na kompostovanie nájdete v časti „Zoznam predajcov a výrobcov strojov, techniky a zariadení pre kompostovanie“.