Hádžte bioodpad správnym smerom (šot o kompostovaní)

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Diana Čomorová, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice 

Táto podstránka bola vytvorená: 13. september 2014 - 10:38, naposledy bola upravená: 27. február 2015 - 12:44.