Výroba kompostéru z drevených paliet (inštruktážny film)

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 27. február 2015 - 12:59, naposledy bola upravená: 11. marec 2015 - 20:35.