Novembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školách

01.12.2018

V novembri Priatelia Zeme – SPZ navštívili v rámci projektu EkoAlarm ďalších desať školských a predškolských zariadení (v Žiline, Dlhom Klčove, Beckove, Družstevnej pri Hornáde, Vysokej nad Kysucou, v dvoch školách v Leviciach, Pruskom, Dolnej Tižinej a Zvolene). V rámci 125 interaktívnych prednášok spoločne so žiakmi prebrali, ako každý z nich môže predchádzať vzniku odpadov, triediť ich a kompostovať. Okrem toho, že vzdelávajú budúce generácie, je pre nich dôležitá aj spätná väzba na systémy nakladania s odpadmi v obciach. Aj tieto informácie potom využívajú pri práci s obcami a príprave nových legislatívnych návrhov.

Novembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školáchNovembrové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školách